Відео

Креативне мислення (відео)

Креативне мислення — процес встановлення нових зв’язків між ідеями і подіями, на перший погляд непов’язаними. Креативне мислення – це процес створення нового, шляхом об’єднання і переплетення різних ділянок знань. Ця відмінна якість сприяє досягненню успіху чи не у всіх сферах життя. Тому, цілком логічно, що сьогодні багато людей у всьому шукають креативність. […]


Виходячи за рамки (відео)

Стереотипність мислення означає, що людина, група і навіть певна вагома частина суспільства мислять шаблонно, стандартно, згідно з певною програмою, яка завантажується в нас з самого народження.
Стереотипом називають певні межі, які переступати людина боїться або не хоче. Людина, яка прямує стереотипам, сама себе заганяє в ці рамки. […]


Майбутнє України (відео)0253

Масштабні соціальні перетворення в Україні  потребують чітко поставлених цілей, розрахованого в часі проекту реформ і їхнього суб’єкта, — мотивованої амбітної соціальної групи, класу, етносу або іншого співтовариства. При цьому суб’єкт реформ мусить володіти відповідним світоглядом, волею, економічною та політичною зацікавленістю, а також спиратися на достатні ресурси й можливості. […]


Нейронні системи (відео)

Нейронні системи — це один із напрямів досліджень в області штучного інтелекту, засноване на спробах відтворити нервову систему людини. А саме: здатність нервової системи навчатися і виправляти помилки, що має дозволити змоделювати, хоча і досить грубо, роботу людського мозку. […]Жити по новому (відео)
453

Ми живемо в інформаційному столітті. Все більше фізиків-теоретиків вважають, що ключовою ідеєю в наш час може стати переформулювання поглядів на природу не в термінах «матерія і енергія», а в термінах «інформація». Такий погляд на інформацію, як на першооснову нашого світу, сприяє новим відкриттям, науково-технічному прогресу та подальшій еволюції людської цивілізації.  […]


Менталітет українців (відео)

Менталітет (від лат. mentis — душа, дух) — сукупність розумових, емоційних, культурних особливостей, ціннісних орієнтацій і установок, властивих соціальній або етнічної групі, нації, народу, народності. Поняття менталітету досить об’ємне і включає в себе погляди, оцінки, цінності, норми поведінки і моралі, умонастрої, релігійну приналежність і багато інших нюансів, що характеризують ту чи іншу групу людей.[…]

 

Пример_текста
To Top