Матеріали

Українська національна ідея. Наукові публікації

• Головна національна ідея на всі часи / Георгій Кандибур, автор книги «Школа, яка змінить Світ» (м. Дніпропетровськ).
Дещо про національну ідею, націоналізм, націотворення / Брецко Ф.Ф., м.Ужгород, 2014р.
• Деякі аспекти сучасного бачення національної проблеми в контексті розвитку цивілізації / Рижена Н.М., 2001р.
• До проблеми української мови та національної ідеї в публіцистиці Дмитра Павличка / О. Л. Теребус, 2012р.
• Договір гідності заради сталого розвитку / Несторівська група “Візія України– 2025”.
• Дослідження феномена української національної ідеї у вітчизняній історіографії / С. А. Федоренко, В. А. Мальков.
• Духовна криза суспільства та проблема реалізації національної ідеї в сучасній Україні / А.М.Вальчук, 2006р.
• Еволюція української національної ідеї в XVII–XVIII ст. / Пономаренко О.В.
• Економічний патріотизм як складова національної ідеї в умовах глобалізації / В.В. Костицький.
• Європейська політика мультикультуралізму і криза національної ідентичності — політичний аспект / Халілова-Чуваєва Ю.О, Бубнов І.В., м.Одеса, 2013р.
• Ідея українського національно-державного відродження (кінець XVIII-початок XX століття) / Вячеслав Олексійович Рум’янцев, м.Харків.
• Концепція націоналізму як основа державотворення у європейських та українських націологів / Соколівська З.П., Шендеровський В.А., м.Київ.
• Национальная идея как фактор объединения украинского общества / Дрожжина С.В., г.Донецк, 2013.
• Національна ідея — основа консолідації українського суспільства на сучасному етапі / Микола Безотосний.
• Національна ідея — утопія чи реальна можливість / Богдан ГАВРИЛИШИН.
• Національна ідея в поліетнічній Україні /Стогова О.В.
• Національна ідея сучасної України — проблеми та перспективи формування / Валентина Карлова.
• Національна ідея у становленні громадянина-патріота України / Бех І.Д., м.Черкаси, 2010р.
• Національна ідея у суціально-економічних трасформаціях сучасної України / КОЛІСНИК О.В.
• Національна ідея у творчості Т.Шевченка / Валентина Василюк, 2009р.
• Національна ідея України — комплексний вимір / Вауліна Ф. В., м.Харків, 2010р.
• Національна ідея як матриця формування особистості — соціально-філософський аналіз / ЮЩЕНКО Петро Андрійович, м.Київ, 2009р.
• Національна ідея як національний проект / Онищенко І.
• Національна ідея як основа самоідентифікації особистості / П.А. Ющенко, 2009р.
• Національна самосвідомість — сутність, поняття та зміст у контексті сучасних дослідницьких підходів /  Карлова В.В.
• Національний інтерес і національна безпека в геостратегії України / Валерій Шахов, Вадим Мадіссон.
• Національна ідея як чинник консолідації української політичної нації / Леонід Чупрій.
• Національна ідея в контексті україно-російських відносин / Пасічник В.М., м.Львів, 2007р.
• Необхідність формування національної ідеї як світоглядної складової державного управління / М.С. Кравченко.
• Особливості ментальності українського народу в пошуку національної ідеї та впливу їх на соціалізацію особистості / П’ятенко В.Г., м. Харків, 2009р.
• Особливості формування та функціонування національної держави, її роль у державотворчому процесі / Вероніка Сметюх, 2014р.
• Патріотичне виховання сучасного студента запорука формування національно свідомої еліти / Г.Л. ДЕМОЧКО, м.Харків.
• Пошуки національного Я у творчості діячів українського відродження кінця XVIII — кінця XX ст. / В. Г. Лєвіна, 2015р, м.Харків.
• Проблеми формування національної ідентичності — регіональний вимір / Т.М. КУЧЕРА, м.Луганськ, 2012р.
• Реалізація ідеї сучасної національної ідеї в Україні / В. С. Сметюх, м.Одеса, 2016р.
• Роль державної мови в національній інтеграції та зміцненні єдності держави /  Галина Євсєєва, 2010р.
• Становлення єдиної національної ідентичності в Україні / Ганна Палій, 2005р.
• Толерантність як складова національної ідеї та національного інтересу сучасного українського соціуму / Чернишова М. В., 2012р.
• Україні потрібна нова філософія буття нації та людини / С.Й.ВОВКАНИЧ, м.Львів, 2012р.
• Українська мрія та національна ідея — генеза, взаємодія / Микола Михальченко, 2009р.
• Українська національна ідея — реалії та перспективи розвитку / Ісаєв Ярослав, Павлюк Степан, Гетьманчук Микола, м.Львів, 2006р.
• Українська національна ідея в період гетьманування Б.Хмельницького / О. Рудакевич, 1996р.
• Українська національна ідея в творчості Вячеслава Липинського та її роль в сучасному державотворенні / Н. Авер’янова, 2008р.
• Українська національна ідея та актуальні проблеми національно-державного будівництва в Україні / Вілков Вячеслав Юрійович, 2016р.
• Українська національна ідея та концепція особистісного буття / Володимир Сабадуха, 2012р.
• Українська національна ідея як детермінанта державотворчих проектів / Федір Медвідь, 2005р.
• Українська національна ідея як духовно-інтелектуальний код соборності народу / Національна академія наук України, Інститут регіональних досліджень; м.Львів, 2011р.
• 
Українська національна ідея як модернізаційний проект / Трачук В., 2007р.
• Українська національна ідея як соціальний феномен у сучасній публіцистиці / А.О.Євграфова, 2006р.
• Феномен національної ментальності у розмаїтті суспільних форм життєдіяльності народів / Багмет М.О., 2000р.
• Формування національної ідеї — важливий напрям державотворчого процесу в Україні / Бондаренко О.В.

download

Пример_текста

The Latest

Пример_текста
To Top